loading

PROFESIONALNI UPRAVNIK

Best Clean PROFESIONALNI UPRAVNIK
Best Clean PROFESIONALNI UPRAVNIK
Best Clean PROFESIONALNI UPRAVNIK

Koje su dužnosti PROFESIONALNOG UPRAVNIKA?

Profesionalni upravnik je fizičko lice koje je steklo licencu za obavljanje poslova upravljanja zgradom. Da bi stekao kvalifikaciju profesionalnog upravnika neophodno je da ispunjava sledeće uslove:

Obrazovanje

Ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu u skladu sa ovim zakonom;
upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Poslovi upravljanja

Poslovi upravljanja mogu biti povereni profesionalnom upravniku odlukom stambene zajednice ili odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u slučaju prinudne uprave.

Prinudna uprava
Prinudna uprava u stambenoj zajednici je uprava koja se uvodi stambenoj zajednici kao pravnom licu ukoliko nije organizovano upravljanje i izabran upravnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast stanovanja. Postupak se pokreće podnošenjem prijave nadležnog inspektora ili vlasnika posebnog dela, a ovaj postupak vodi nadležna lokalna samouprava koja imenuje profesionalnog upravnika iz Registra profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.
Kvalifikaciju profesionalnog upravnika

Profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave je lice koje je steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, zaposleno je ili angažovano kod organizatora profesionalnog upravljanja i izabrano je iz Registra profesionalnih upravnika u postupku uvođenja prinudne uprave stambenoj zajednici koja nije organizovala upravljanje u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.