loading

Investicioni radovi


Investicioni radovi

Investicioni radovi su poslovi koji iziskuju utrošak materijala, opreme i delova, kao i troškove rada, a izvode se u obimu i po uslovima datim posebnom ponudom o izvođenju investicionih radova i ugovora o izvođenju investicionih radova, potpisanim od strane Predsednika skupštine zgrade ili u obimu i uslovima ugovorenim sa vlasnikom stana, po radnom nalogu ili ugovoru.

 

Investicioni radovi obuhvataju:

  • radove na vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji;
  • radove na električnim instalacijama;
  • radove na instalaciji centralnog grejanja;
  • radove na uređajima za povišenje pritiska vode;
  • radove na liftovima;
  • radove na ugradnji i servisiranju klima uređaja;
  • građevinsko – zanatske radove i dr.
Best Clean